Rólunk

SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉGEINK:

- Ingyenes szaktanácsadás az ötlet- Know How- Találmány- Szabadalom, Használati 

  mintaoltalom, Formatervezési mintaoltalom, Védjegy- cégnév-, terméknév-, logó-, szlogen-,

  doménnév körében

- Tanácsadás, szakértés az oltalmak megszerzésében Magyarország és külföldi országok vonatkozásában

- Előzetes kutatások elkészítése, témakutatás, újdonságkutatás, konkurenciafigyelés,

Bejelentési kérelem összeállítása

- Szerzői jogi ügyekben szakértés - arculat-, kiadvány-, grafikai tervek-, szoftver; tanácsadás  és különféle művek

  (rendezvénytervek, forgatókönyvek, diploma-munkák stb) elsőbbségének biztosításában

- Jogtulajdonosok számára formatervezési minta monitoring, védjegy monitoring, ütköző bejelentések figyelése,

- Szellemi tulajdonvédelmi ügyekben (felszólalási, törlési eljárások) hivatalok előtti eljárásokhoz szakvélemény készítése

- Iparjogvédelmi szakvélemények, igazságügyi szakértői vélemények elkészítése magánmegbízók részére,

hatóságok (rendőrség, NAV), bíróságok  kirendelésére, bitorlás, versenytárs utánzása, tisztességtelen piaci verseny ügyekben

Hasznosítási-, licenc ügyek, szellemi tulajdont érintő pályázatok, innovációs pályázatok

- Márkavédelem, hamis áruk felderítése, megbízás alapján figyelőszolgálat ellátása

Szakterületi előadások, prezentációk tartása felkérésre gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal

 

Miután észrevehetően megszaporodtak a szellemi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények, ezért szeretném felhívni a figyelmet az alábbi törvényi rendelkezésekre:
 

Versenytárs utánzása, Btk. 419. § (1) Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, vagy forgalomba hoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Iparjogvédelmi jogok megsértése, Btk. 388. § (1) Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát

a) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével,

b) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével előállított áru forgalomba hozatalával, vagy az ilyen áru forgalomba hozatal céljából való megszerzésével vagy tartásával megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Bitorlás, Btk. 384. § (1) Aki

a) más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz,

b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagságával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását vagy az alkotáshoz fűződő jogok érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó haszonból vagy nyereségből részesítsék, illetve jogosultként tüntessék fel, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) E § alkalmazásában szellemi alkotás: a) a szerzői jogi védelem alá tartozó irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás, b) a szabadalmazható találmány,

c) az oltalmazható növényfajta, d) az oltalmazható használati minta, e) az oltalmazható formatervezési minta, f) a mikroelektronikai félvezető termék oltalmazható topográfiája.

Szerzői jog megsértése, 385. § (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 

 

NEM SZÜKSÉGES PERESKEDNI. Közreműködés, VITARENDEZÉS A HOSSZADALMAS PERESKEDÉS HELYETT      

   A konfliktushelyzetek békés, peren kívüli rendezése. Ajánljuk a jogvitáikba szakértő bevonását szerzőknek, vállalkozóknak, vállalkozásoknak pereskedés helyett. Békés úton is rendezhetők a viták, konfliktusok hatékonyan és gyorsan, megállapodás létrehozásával.

 

A vállalkozás és üzleti partnerei között felmerülő konfliktusok

  • Szellemi tulajdonvédelmi ügyekben (pl. szerzői jogi, szabadalmi-, védjegybitorlási-, licenc ügyek)
  • A szerzők, felhasználók, hasznosítók jogvitái,
  • A hasznosítási szerződések értelmezése, felülvizsgálata
  • Teljesítésnél felmerülő problémák megoldása, a jogosultság kérdése
  • Közreműködés a kártérítési igények rendezésében
  • Üzleti- és franchise hálózatokban keletkező konfliktusok


Csatolt fájl(ok):

Elérhetőségek

ANRI International Bt.

9023 Győr,
Verseny u. 5.
Telefon: +36(96)413-688
E-mail küldése
ANRI International Bt. - Magyar